LEŠIĆ

PROJEKT D.O.O.

Projektiranje i nadzor u građevini te poljoprivreda

Pozadinska slika nacrt
Pozadinska slika tlocrt

O NAMA

Tvrtka LEŠIĆ PROJEKT d.o.o. osnovana je 2001.g. Osnovne djelatnosti su projektiranje i nadzor u građevini te poljoprivreda (trajni nasad šljiva 2ha).

Na osnovi poljoprivredne djelatnosti mjerom 6, podmjerom 6.2, tipom operacije 6.2.1. izgrađena je poslovna građevina koja će nositi naziv: Auto servis Lešić.

Lešić Projekt poslovna građevina Auto servis Lešić
Pozadinska slika građevina
Ovaj projekt sufinanciran je od Europske unije

EAFRD OPERACIJA 6.2.1.

Ova Web stranica je prilagođena osobama koje imaju vizualne, slušne, motoričke i kognitivne poteškoće. Stranica osigurava dostupnost sadržaja putem više od jednog osjetila, odnosno sukladno smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mrežnih sadržaja (Web Accessibility Initiative – WAI)

NAZIV ULAGANJA: Ulaganje u izgradnju automehaničarske radionice

UDIO SUFINANCIRANJA : 85 % EU 15 % RH

POTPORA : 50 000,00 eura

Potpora je dobivena za izgradnju zgrade i solarne elektrane na krovu zgrade. Namjena zgrade je automehaničarska radionica.

Pozadinska slika karta svijeta